200 tys. zł – tyle wynosi najwyższy roczny abonament za obsługę prawną, który Prokuratorii Generalnej będą płacić przedsiębiorstwa państwowe, agencje rządowe i spółki z udziałem Skarbu Państwa. Wynika to z opublikowanego właśnie projektu rozporządzenia o kosztach zastępstwa procesowego i opinii prawnych zlecanych radcom urzędu.
Proponowane przepisy wprowadzają siedem wysokości abonamentu. Maksymalna będzie obowiązywać przede wszystkim narodowych monopolistów takich jak PKP i GAZ-SYSTEM oraz firmy, w których państwo jest większościowym bądź mniejszościowym udziałowcem (m.in. PZU, KGHM, PGE, Enea, PKO SA i PKN Orlen). Połowę mniej będą musiały wyłożyć na usługi prawnicze Telewizja Polska, Poczta Polska i inne jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także ZUS i NFZ, Giełda Papierów Wartościowych i LOT.
Reklama
Najmniej – tylko 5 tys. zł rocznie – zapłacą za pomoc prawną radców prokuratorii instytuty badawcze, uczelnie publiczne czy państwowe stacje radiowe. Z abonamentu będą natomiast całkowicie zwolnione muzea, parki narodowe i niektóre instytucje kultury.
Podmioty uprawnione do korzystania z pomocy prawników PG będą się z nią rozliczać według ośmiu stawek uzależnionych od wartości przedmiotu sporu. Opłaty te będą pokrywane z abonamentu (gdy zostanie wyczerpany, należności trzeba będzie uregulować w ciągu 14 dni). W przypadku gdy przedmiot sporu jest wart ponad 10 mln zł, państwowi klienci zapłacą najwięcej, bo 70 tys. zł. Sprawa warta od 2 do 5 mln zł będzie kosztować 50 tys. zł. Najniższa stawka – 1,8 tys. zł – będzie dotyczyć sporów, których przedmiotem jest nie więcej niż 5 tys. zł. Wszystkie opłaty wzrosną dwukrotnie, jeśli sprawa będzie się toczyć przed sądem polubownym w Polsce, a trzykrotnie, jeśli Prokuratoria będzie występować przed międzynarodowym trybunałem arbitrażowym. Zgodnie z projektem przepisów godzina pracy radcy urzędu przeznaczona za sporządzenie opinii prawnej będzie kosztować 300 zł. Do wszystkich stawek doliczany będzie jeszcze VAT.
Resort skarbu przedstawił też propozycje wynagrodzeń dla prawników zatrudnionych w PG. Obejmują one aż 14 progów. Najniższe zarobki będą równe 80 proc. pierwszej stawki pensji zasadniczej sędziego rejonowego, a najwyższe – 130 proc. dziesiątej stawki wynagrodzenia sędziego apelacyjnego. ⒸⓅ