statystyki

Przemoc domowa: Po zakończeniu procedury niebieskiej karty - monitoring

autor: Michalina Topolewska13.12.2016, 07:22; Aktualizacja: 13.12.2016, 08:58
przemoc domowa

Samorządom brakuje środków na działania adresowane do sprawców przemocy.źródło: ShutterStock

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje zmiany w przepisach dotyczących zapobiegania domowej agresji. Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, popiera te działania, ale przedstawił własne propozycje w tym zakresie.

Zostały one zawarte w wystąpieniu skierowanym do Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny. Rzecznik wskazuje w nim, że szczególnie zasadna jest nowelizacja art. 9b ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390). Przepis ten reguluje obowiązki członków zespołów interdyscyplinarnych i działających w ich strukturach grup roboczych, w ramach procedury niebieskie karty (NK). Obecnie w przypadku jej zakończenia dalsza sytuacja rodziny, w której dochodziło do przypadków przemocy, nie jest monitorowana. Dlatego rzecznik postuluje, aby wprowadzić wymóg okresowej weryfikacji sytuacji również po zamknięciu NK.

zobacz także:</