Senat przyjął w czwartek dwie poprawki do nowelizacji prawa karnego, która zaostrza kary za ciężkie przestępstwa przeciw życiu, zdrowiu i wolności dzieci. Zaproponowano m.in. rezygnację z zaostrzenia kary za nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Ustawa powstała wskutek współpracy Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz Zespołu Analiz Systemowych kancelarii prezydenta, w którego skład wchodzą: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Finansowy, oraz przy współudziale Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej KPRP i Biura Prawa i Ustroju KPRP. Sejm przyjął ją 24 lutego br.

Senatorowie zaproponowali m.in. rezygnację z zaostrzenia kary grożącej za nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 82 senatorów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Kiedy ustawa wejdzie w życie, zostaną zaostrzone kary m.in. za okaleczenie, uprowadzenie, porzucenie dziecka czy handel dziećmi. Ponadto przestępstwem ma się stać niezgłaszanie czynów przeciwko życiu, zdrowiu, wolności i wolności seksualnej wymierzonych w dobro dziecka.

W myśl ustawy osoba znęcająca się fizycznie i psychicznie nad najbliższym - lub nad inną osobą pozostającą w stosunku zależności od sprawcy - będzie podlegała karze więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Gdy znęcanie dotyczyłoby osoby nieporadnej ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny - sprawca podlegałby karze więzienia od 6 miesięcy do lat 8.

Znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem zagrożone byłoby karą od roku do 10 lat. W przypadku zaś, gdy pokrzywdzony w wyniku znęcania popełniłby samobójstwo, sprawca podlegałby karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Regulacja zakłada też, że surowiej byłoby karane bezprawne pozbawienie wolności osoby poniżej 15. roku życia; kara wynosiłaby od 3 do 15 lat więzienia, czyli tyle samo, ile obecnie w przypadku przestępstwa pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem. Projekt zakłada też podniesienie kary minimalnej za handel osobą w wieku poniżej 15. roku życia z trzech do pięciu lat pozbawienia wolności.

Obowiązkiem byłoby zgłaszanie przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, wolności i wolności seksualnej, obyczajności wymierzonych w dobro dziecka. Przykładowo, osobie, która będzie miała wiedzę o akcie pedofilskim i nie powiadomi o nim organów ścigania, miałoby grozić do 3 lat pozbawienia wolności.

Ponadto uzupełniona zostałaby lista okoliczności, które sąd uwzględnia wymierzając karę: jeśli przestępstwo zostałoby dokonane na szkodę małoletniego, sąd musiałby to wziąć pod uwagę i wymierzyć odpowiednio wyższą karę.

Komisja zaproponowała, aby ustawa weszła w życie trzy miesiące od dnia ogłoszenia. Pierwotnie projekt zakładał 14-dniowy termin wejścia w życie.

Z oryginalnego projektu, który przygotowało biuro Rzecznika Praw Dziecka, kancelaria prezydenta wyłączyła do dalszych prac wątek tzw. porwań rodzicielskich.