statystyki

Tylko wspólnota mieszkaniowa może rozliczać się z właścicielem

autor: oprac. Natalia Ryńska03.08.2016, 07:00
Spółdzielnia odmawiała zawarcia porozumienia twierdząc, że władze wspólnoty zostały nieprawidłowo wybrane i wskazując siebie, jako jedyny podmiot właściwy do sprawowania zarządu

Spółdzielnia odmawiała zawarcia porozumienia twierdząc, że władze wspólnoty zostały nieprawidłowo wybrane i wskazując siebie, jako jedyny podmiot właściwy do sprawowania zarząduźródło: ShutterStock

Spółdzielnia nie pełni roli pośrednika między dostawcą ciepła a mieszkańcami. Nie ma kompetencji do decydowania o rozliczania kosztów. Do takich wniosków doszedł Sąd Rejonowy w Nysie analizując sprawę z powództwa właścicieli mieszkań przeciwko spółdzielni.

Reklama


Reklama


Powodowie domagali się zwrotu bezpodstawnie przekazanych opłat w wysokości blisko 5 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami. Ich zdaniem z powodu nieporozumień co do właściwości podmiotu, który był odpowiedzialny za pobieranie należności przekazywali nieprawidłowo przekazywali zaliczki tytułem kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej i kosztów związanych z dostarczanymi do poszczególnych lokali mediów, w tym także centralnego ogrzewania oraz fundusz remontowy. Zdaniem spółdzielni „zatrzymana przez nią kwota nie jest nienależna, gdyż wynika z obowiązku zapłaty za dostarczone powodom ciepło”.

Na skutek decyzji właścicieli wszystkich mieszkań podjęta została uchwała o powołaniu wspólnoty mieszkaniowej i przekazaniu jej przedstawicielom zadań związanych z zarządzaniem nieruchomością, które do tej pory pełniła spółdzielnia. Pomimo wielu próśb jednostka, która była dostarczycielem ciepła nie wykazała chęci zawarcia umowy na dostawy ciepła i wystawianie faktur za dostarczone ciepło do wspólnoty.

Spółdzielnia odmawiała zawarcia porozumienia twierdząc, że władze wspólnoty zostały nieprawidłowo wybrane i wskazując siebie, jako jedyny podmiot właściwy do sprawowania zarządu. Odmawiała również wystawienia jednego zbiorczego rachunku za ciepło, który następnie wspólnota mogłaby rozdzielić na mieszkańców. Z powodu konfliktu powodowie uiszczali wpłaty na konto spółdzielni. Tym bardziej, że zaczęła ona odcinać ciepło w tych lokalach, od których nie otrzymała wpłat.

Z uwagi na trudną sytuację wspólnota, by uniezależnić się od spółdzielni zadecydowała o wybudowaniu własnej kotłowni.

Analizując sprawę sąd zwrócił uwagę na treść artykułu 15 ust. 1 ustawy o własności lokali (Dz. U. z 2015 r., poz. 1892 z zm.) „na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca”. A także artykuł 45a ust. 6 ustawy – prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z zm.), który wskazuje że „wyłącznym odbiorcą paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła dostarczanych do budynku jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, jest on odpowiedzialny za rozliczanie na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła”. Zgodnie z kolejnymi postanowienia tej ustawy to „właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku” i wprowadza ją w formie wewnętrznego regulaminu.

Zdaniem sądu powyższe przepisy jednoznacznie wskazują, że „tylko i wyłącznie wspólnota mieszkaniowa staje się pośrednikiem między dostawcą ciepła, a członkami wspólnoty i ma kompetencje co do ustalania sposobu rozliczania kosztów ciepła”. Spółdzielnia tym samym „nie ma uprawnień do rozliczania się bezpośrednio z właścicielem lokalu wchodzącego w skład wspólnoty”. W przedmiotowej sprawie to wspólnota, nie powodowie są dłużnikami spółdzielni z tytułu dostawy ciepła. Powodowie mogą być uznani za dłużników wspólnoty z tytułu ewentualnym brakujących zaliczek na opłaty.

„Skoro zatem pozwana Spółdzielnia nie była uprawniona do pobierania zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania dostarczonego do lokalu powodów powinna te zaliczki zwrócić w wysokości różnicy pomiędzy uzyskanymi kwotami a dotychczas niezwróconymi” – uznano.

Z uwagi na powyższe są uznał powództwo za zasadne i nakazał pozwanemu zapłatę.

Wyrok Sądu Rejonowego w Nysie, sygnatura akt: I C 558/15

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:gazetaprawna.pl

Polecane

Reklama

  • spółdzielca(2016-08-03 20:59) Odpowiedz 10

    Definicja mafii spółdzielczej Mafia spółdzielcza - organizacja przestępcza rekrutująca się często ze środowisk postkomunistycznych (byłych członków aparatu państwa totalitarnego), o strukturze hierarchicznej, funkcjonująca najczęściej w spółdzielniach-molochach liczących kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Działalność organizacji jest oparta na wyzysku lokatorów spółdzielni mieszkaniowych w wyniku pobierania zawyżonych opłat czynszowych. Istnienie organizacji charakteryzuje się nieusuwalnością i nietykalnością władz, nadmierną konsumpcją środków finansowych przez tzw. "zaprzyjaźnione firmy" oraz przerośnięty aparat administracyjny, kominowymi płacami członków zarządu, inwestowaniem spółdzielczych funduszy w przedsięwzięcia nie związane ze statutowymi celami spółdzielczości, degradacją społeczności spółdzielni-molocha (powszechny brak prawa własności, podwyższona przestępczość, skupiska biedy, duża liczba eksmisji, dewastacje mienia). Głównym narzędziem finansowania organizacji i rozszerzania jej wpływów jest mechanizm wyprowadzania środków finansowych ze spółdzielni poprzez stosowanie systemu zakupu towarów i usług w zawyżonych cenach oraz księgowania fikcyjnych faktur usługowych. Legalizacja procederu jest możliwa dzięki kreatywnej księgowości i skutecznemu pozbawieniu członków spółdzielni możliwości realnego nadzoru nad wydatkami i polityką finansową dzięki manipulowaniu obsadą stanowisk w zarządzie i organach SM. Wielomilionowe budżety spółdzielni-molochów są źródłem łatwego pozyskiwania i transferowania pieniędzy do "zaprzyjaźnionych firm". Z powodu ogromnych kwot do rozdysponowania, niemożliwe jest księgowanie w spółdzielni wyłącznie fikcyjnych faktur (tylko usług, bez obrotu materiałowego), dlatego klasyczną metodę stanowią zakupy towarów po zawyżonych cenach (zawyżenia średnio od kilkunastu do kilkudziesięciu procent zależnie od czynników lokalnych). Niejednokrotnie też, w celu zagospodarowania rocznego budżetu realizuje się całkowicie pozbawione sensu ekonomicznego roboty (np. remonty elewacji budynku rok po roku). Organizacja, manipulując kryteriami wyboru dostawców w praktyce eliminuje z zaopatrzenia spółdzielni oferentów z wolnego rynku. Dostęp do zleceń zachowuje jedynie wyselekcjonowana, uprzywilejowana grupa tzw. "zaprzyjaźnionych firm" - często firm członków rad nadzorczych, rad osiedli, pracowników spółdzielni, członków rodzin zarządu, osób powiązanych z wpływowymi środowiskami. Wskutek eliminacji konkurencji i pozyskiwania wykonawców jedynie w zamian za łapówki i podział wynagrodzenia za zlecenie, roboty są niskiej jakości, niejednokrotnie wykonywane niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej i powodujące straty finansowe na szkodę spółdzielców. Organizacja w celu zapewnienia sobie bezkarności i hegemonii w lokalnej społeczności przenika do struktur organów wymiaru sprawiedliwości, samorządu, jednostek administracji państwowej, środowisk naukowych i biznesu. Spółdzielniane organizacje przestępcze z całego kraju komunikują się ze sobą uzgadniając generalne kierunki polityki organizacji, angażują się też w działalność polityczną, tworząc silne lobby parlamentarne oparte na strukturach partii postkomunistycznych. Naczelnym zadaniem lobby jest przeciwdziałanie reformom w spółdzielczości i torpedowanie wszelkich zmian, które mogłyby doprowadzić do demokratyzacji w funkcjonowaniu spółdzielczości i dać członkom – poprzez uwłaszczenie i podział spółdzielni-molochów - prawo samostanowienia i godnego życia. zwiń

  • gość(2016-08-03 15:04) Odpowiedz 00

    Czy spółdzielnia jest upoważniona do rozliczenia ciepła jak właściciele nieruchomości nie powołają wspólnoty i część mieszkań nie jest wykupionych ?

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama