Jak wynika z danych udostępnionych przez ZUS, na subkontach osób zmarłych zgromadzono średnio około 29 tys. zł. Wypłata środków nie następuje jednak automatycznie – należy złożyć stosowny wniosek.

Kto może odziedziczyć środki z ZUS lub rachunku w OFE?

Środki zgromadzone na subkoncie ZUS lub rachunku w OFE mogą zostać odziedziczone przez małżonka, jak również inne osoby wskazane przez zmarłego.

Środki zgromadzone na subkoncie ZUS lub rachunku w OFE w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej przekazywane są w połowie na subkonto ZUS lub rachunek w OFE współmałżonka. Pozostałą część dzieli się pomiędzy osoby, które zostały wskazane przez zmarłego. Jeśli zmarły nie podjął decyzji w tym zakresie, o tym, kto dziedziczy jego środki decyduje sąd.

Po kim można odziedziczyćśrodki z ZUS lub rachunku w OFE?

Prawo do dziedziczenia środków zgromadzonych na subkoncie ZUS lub rachunku w OFE przysługuje osobom, które zostaną wskazane przez:

  • zmarłego, który był członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE),
  • zmarłego, który urodził się po roku 1968 i nie przystąpił do OFE.

W sytuacji, gdy zmarły nie podjął decyzji dotyczącej dziedziczenia, opisane środki wchodzą w skład masy spadkowej.

Kiedy należy złożyć wniosek o wypłatę środków?

Jeśli zmarły posiadał subkonto w ZUS i jednocześnie był członkiem OFE, co do zasady podział i wypłata środków rozpoczyna się w funduszu emerytalnym. OFE dokonuje podziału i wypłaty, a w dalszej kolejności przesyła do ZUS zawiadomienie o osobach, na rzecz których nastąpił podział środków i o ich udziale w tych środkach. Ma na to 14 dni od dnia dokonania podziału. Z kolei ZUS realizuje to zadanie w terminie 3 miesięcy.

W przypadku zmarłego, który posiadał tylko subkonto ZUS, proces ten przebiega odmiennie. By uzyskać środki należy złożyć wniosek do ZUS. W razie wątpliwości można zwrócić się o pomoc przy złożeniu wniosku na salach obsługi klienta lub dzwoniąc do Centrum Obsługi Telefonicznej.