Działanie systemu dozoru elektronicznego jest wyjątkowym sukcesem na skalę europejską. Tylko 10 proc. osób skazanych naruszyło warunki podane przez sąd penitencjarny, które skutkowały uchyleniem tego postanowienia i wycofania ich z systemu - podkreśla gen. Paweł Nasiłowski, pełnomocnik ministra sprawiedliwości. 1 lipca wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi dozór elektroniczny stanie się jednym z rodzajów ograniczenia wolności.

.