Bardzo często potencjalni nabywcy jakiejś nieruchomości nie mogą sfinalizować zakupu z powodu toczących się postępowań, dotyczących ustalenia praw spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości objętej dekretem warszawskim. Co zrobić, by szybciej ustalić, czy są jakieś roszczenia do nieruchomości?
Zgodnie z art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego, stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego ono dotyczy.
Z pewnością postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego, odmawiającego byłym właścicielom przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej i odbierającego własność budynku znajdującego się na tym gruncie, a także ponowne postępowanie o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do takiego gruntu, musi się toczyć z udziałem następców prawnych (najczęściej spadkobierców) byłych właścicieli.