Umowa przedwstępna z deweloperem może zostać sporządzona na piśmie w formie aktu notarialnego albo tylko w formie pisemnej. Jednak tylko zawarta w formie aktu notarialnego zabezpiecza w sposób właściwy uprawnienia konsumenta.
– Na przykład gdy deweloper prowadzi prace budowlane w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, nabywca ma prawo wówczas zwrócić się do sądu z wnioskiem o powierzenie dalszego wykonywania umowy innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo właściciela gruntu, którym jest deweloper – tłumaczy adwokat Mateusz Kubicki z kancelarii Olczyk & Kubicki. W takim przypadku deweloper nie tylko zapłaci za pracę innego wykonawcy, ale także poniesie wszelkie ryzyka z nią związane.
W umowie zawartej w formie aktu notarialnego deweloper powinien oświadczyć, że jest właścicielem gruntu i ma aktualne zezwolenia na prowadzenie budowy oraz zatwierdzony projekt techniczny. Zobowiązuje się też do wybudowania budynku, a potem do ustanowienia odrębnej wartości lokalu i przeniesienie jego własności na nabywcę.