Sprzeciwiamy się wprowadzeniu do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przepisu, zgodnie z którym sąd, orzekając środek karny dotyczący zakazu wykonywania określonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, określać go ma według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
Takie stanowisko przedstawiło Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” do projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nad którym pracuje obecnie resort gospodarki.
W piśmie skierowanym do ministra gospodarki i ministra sprawiedliwości sędzia Jacek Przygucki, przewodniczący zespołu ds. prawa karnego i członek zarządu Iustitii, przypomina, że PKD wprowadzona jest aktem prawnym w postaci rozporządzenia Rady Ministrów. W rezultacie możliwa jest jego łatwa zmiana i tym samym to, co jest zawarte w dotychczasowym PKD, może być inaczej opisane w nowym.