Taką poprawkę, zgłoszoną przez PiS i PO, poparło w głosowaniu 85 senatorów, nie było głosów przeciwnych. Jeden senator wstrzymał się od głosu.

Senatorowie nie poparli wniosku mniejszości o odrzucenie ustawy. Nie zgodzili się także na poparcie ustawy bez poprawek.

Nowela ustawy wprowadza m.in. możliwość otrzymania na trzy lata zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń. Zakazuje jednocześnie organizacji konkurencyjnego zgromadzenia w tym samym miejscu. Nowe przepisy stanowią też, że odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów.

Zgodnie z nowelą wojewoda będzie mógł wydać zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń publicznych. Z kolei organ gminy będzie wydawał decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli ma ono odbyć się w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne.

Za cykliczne będą uważane takie zgromadzenia, które są organizowane przez ten sam podmiot, w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej cztery razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych - pod warunkiem, że odbywały się w ciągu ostatnich trzech lat i miały na celu upamiętnienie "doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń".

(PAP)

gdyj/ krm/ gma/PS