- Sąsiad któregoś z sędziów może donieść do prezesa trybunału, jeśli zobaczy, że ten, będąc na zwolnieniu, pojechał np. na ryby - mówi w wywiadzie dla DGP prof. Inetta Jędrasik-Jankowska z Katedry Prawa Ubezpieczeń na Uniwersytecie Warszawskim.Trójka sędziów trybunału nie wzięła udziału w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK, które miało wybrać kandydatów na prezesa trybunału. Julia Przyłębska, Piotr Pszczółkowski i Zbigniew Jędrzejewski przedstawili zwolnienia lekarskie. Jednoczesna choroba trzech sędziów zasiadających w TK z nadania PiS każe powątpiewać w ich prawdziwość. Dlaczego ZUS nie może skontrolować tych zwolnień?