Prokuratorzy delegowani do pracy w innym państwie dostaną wyższy dodatek zagraniczny, uzyskają też większy zwrot kosztów związanych z podróżą i nowym miejscem zamieszkania. Przewiduje to nowy projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości.
Z dokumentu wynika, że stawka dodatku zagranicznego przyznawanego co miesiąc prokuratorom delegowanym wzrośnie z przedziału 2,0–4,0 do 3,0–6,8 kwoty bazowej, od której liczy się wysokość dodatku. Podlegające zwrotowi wydatki na pokrycie kosztów zamieszkania w innym kraju zostaną podwyższone z obowiązującej 10-krotności limitu do 20-krotności dla śledczego mieszkającego bez rodziny oraz 30-krotności limitu dla prokuratora mieszkającego z najbliższymi. Prokuratorzy, którzy wraz z bliskimi przenoszą się za granicę, otrzymają dodatek adaptacyjny w wysokości 300 proc. dodatku zagranicznego bazowego, a ci bez rodziny 150 proc. tej kwoty.
Etap legislacyjny