W praktyce niejednokrotnie bywa jednak i tak, że egzekucja administracyjna zostaje wszczęta wobec przedsiębiorcy bezzasadnie, np. doszło do pomyłki, urząd nałożył daninę na niewłaściwą osobę. Powstaje pytanie: jak się w takich sytuacjach bronić?

Problem w tym, że na etapie postępowania egzekucyjnego przedsiębiorca nie może kwestionować decyzji określającego wysokość daniny publicznej (np. podatku, opłaty, kary lub składki), którą musi zapłacić.

Fakt, że na etapie postępowania egzekucyjnego przedsiębiorca nie może kwestionować decyzji określającej wysokość daniny publicznej (np. podatku, opłaty, kary lub składki), wynika z istoty egzekucji. Egzekucja może bowiem być skierowana tylko wówczas, gdy rozstrzygnięcie w tej sprawie jest ostateczne, czyli wtedy, gdy upłynął już termin do złożenia od niego odwołania.

Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca musi się biernie poddać przymusowemu ściągnięciu należności. Przysługują mu środki obrony.

Cały tekst znajdziesz na eDGP>>