Już nie Wolters Kluwer, ale C.H. Beck będzie przez najbliższy rok dostarczał sądom system informacji prawnej.
Do przetargu stanęły tylko dwa podmioty: Wolters Kluwer oferujący Lex Omega oraz C.H. Beck ze swoim Legalisem. Wygrał ten drugi. Z informacji podanych przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa wynika, że przeważyły kryteria cenowe – w tej kategorii C.H. Beck otrzymał aż 50 punktów, podczas gdy jego konkurent jedynie 12,96 pkt.
Reklama

Reklama
Pod względem zawartości merytorycznej, a zwłaszcza liczby dostępnych lektur, oferty były zbliżone. I równie obszerne. To ważne, gdyż po poprzednim przetargu na SIP dla sądów okazało się, że zwycięskie wydawnictwo, czyli Wolters Kluwer, zaproponowało dostęp jedynie do kilkudziesięciu publikacji książkowych. Sędziowie nie kryli wówczas niezadowolenia, a Ministerstwo Sprawiedliwości, chcąc załagodzić sytuację, pozwoliło dyrektorom sądów dokupywać, w uzasadnionych przypadkach, dodatkowe materiały uzupełniające.
– Dzięki temu w wielu sądach dostępne były obydwa najbardziej liczące się systemy informacji prawnej. Paradoksalnie więc zamieszanie wyszło niektórym na dobre – mówi Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.
Teraz jednak się to skończy. C.H. Beck zaoferował bowiem najbogatszą wersję Legalisa. Mimo to sędziowie uważają, że to za mało i że sądy powinny mieć dostęp do obydwu SIP, które, jak przekonują, nie są przecież systemami konkurencyjnymi, a komplementarnymi.
Postulat taki Iustitia formułowała już w 2014 r. „(...) W procesie stosowania prawa, zwłaszcza przez sędziego, nierzadko konieczne jest zapoznanie się z szerokim spektrum poglądów doktryny czy orzecznictwa, a zwłaszcza możliwość weryfikacji przywoływanych w pismach procesowych poglądów czy wręcz cytatów z literatury wydawanej przez różnych wydawców. Ograniczenie dostępności tylko do jednego programu, czyli do poglądów jedynie niewielkiej grupy autorów znacznie to utrudnia i negatywnie oddziaływuje na możliwość sprawnej pracy sądów” – pisały władze stowarzyszenia w liście do dyrektora Centrum Zakupów dla Sądownictwa.