OCHRONA ZWIERZĄT
Gminy domagają się stworzenia centralnego rejestru właścicieli czworonogów. Tak wynika z opinii do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który został zaproponowany przez posłów PiS.
– Przygotowany przez parlamentarzystów projekt nie rozwiązuje żadnego z głównych problemów, z którymi wiąże się realizacja przez gminy ustawy o ochronie zwierząt – wskazuje Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP w opinii do projektu. – Propozycje zawarte w tym dokumencie, wbrew jego uzasadnieniu, nawet nie przybliżają nas do wyeliminowania zjawiska bezpańskich psów i kotów – dodaje.
Co proponują posłowie? Przykładowo samorządy będą mogły, o ile będą chciały, ponosić koszty sterylizacji zwierząt mających właściciela – dziś mogą opłacać takie zabiegi w przypadku psów i kotów bezdomnych.
To nie podoba się gminom. – Zalegalizowanie możliwości ponoszenia przez samorząd kosztów kastracji i sterylizacji zwierząt, których właścicielami są konkretni obywatele, spowoduje jedynie zwiększenie oczekiwań społecznych adresowanych do samorządowych władz – twierdzi Olszewski.
Mimo że posłowie przekonują, iż ich propozycje nie pociągają za sobą skutków finansowych dla budżetu państwa czy jednostek samorządu terytorialnego, gminy mają odmienne zdanie.
– W sytuacji, kiedy ściągalność podatków od posiadanych psów jest znikoma, proponowane zmiany spowodują konieczność wygenerowania środków budżetowych np. na sterylizację – uważa przewodniczący ZGW.
Tymczasem w ocenie związku głównym problemem jest brak centralnego rejestru właścicieli psów i kotów. To powoduje, że właściciele, z różnych przyczyn, również niehumanitarnych, pozbywają się swoich zwierząt, porzucając je, a gminy ponoszą z tego tytułu bardzo duże koszty związane z ich wyłapywaniem, budowaniem schronisk i utrzymywaniem w nich czworonogów.
Na korzyść propozycji gmin przemawiają też wnioski, które płyną z raportu Najwyższej Izby Kontroli. NIK stwierdza w nim, że nie da się rozwiązać problemu bezdomności zwierząt bez wprowadzenia ustawowego obowiązku rejestracji i znakowania psów. Niestety, na utworzenie takiej bazy są potrzebne – jak podkreślają posłowie – środki z budżetu państwa. ⒸⓅ
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do pierwszego czytania