Obniżka stawek adwokackich i radcowski jest pewna. W dzienniku ustaw pojawiły się dziś dwa rozporządzenia dotyczące taks za prowadzenie spraw z wyboru. Sądy zasądzają je na rzecz przeciwnika procesowego od stron przegrywającej spór.

Omawiane akty wejdą w życie już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Na publikację czekają natomiast jeszcze kolejne dwa rozporządzenia dotyczące wynagrodzeń za prawnicze urzędówki.