Obniżka stawek adwokackich i radcowski jest pewna. W dzienniku ustaw pojawiły się dziś dwa rozporządzenia dotyczące taks za prowadzenie spraw z wyboru. Sądy zasądzają je na rzecz przeciwnika procesowego od stron przegrywającej spór.

Omawiane akty wejdą w życie już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Na publikację czekają natomiast jeszcze kolejne dwa rozporządzenia dotyczące wynagrodzeń za prawnicze urzędówki.

Rozporządzenia dotyczące minimalnych taks za sprawy z wyboru co do zasady obniżają dotychczasowe opłaty. I tak w przypadku spraw, gdy wartości przedmiotu sporu wyniesie do 500 zł minimalna stawka wynagrodzenia prawnika sięgać będzie nie 120 zł jak dotychczas, a 90 zł. W przypadku spraw o wartości miedzy 10 tys. zł a 50 tys. zł profesjonalny pełnomocnik zarobi nie 4800 zł a 3600 zł.

Opublikowane rozporządzenia zawierają także nowe kategorie stawek, gdy przedmiot sporu sięgać będzie od 200 tys. złotych do 2 milionów, powyżej 2 milionów mniej jednak niż 5 mln, oraz powyżej 5 mln złotych.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych rozporządzeń zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe - do czasu zakończenia sprawy w danej instancji.