Prokuratura Krajowa zdecydowała o zamknięciu strony internetowej zlikwidowanej niedawno Krajowej Rady Prokuratury. Po nielubianym przez obecnych rządzących organie nie pozostał żaden ślad.
Na stronach Prokuratury Krajowej nie ma co szukać archiwalnych uchwał, protokołów czy stanowisk Krajowej Rady Prokuratury. Obywatel ma więc mocno ograniczony dostęp do tych źródeł. W celu pozyskania interesujących go danych musi bowiem składać wnioski o udostępnienie informacji publicznej, a czasem samo sformułowanie takiego wniosku może stanowić nielada problem.
KRP funkcjonowała od 2010 r., kiedy rozdzielono urząd prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Jej kompetencje i skład były zbliżone do Krajowej Rady Sądownictwa. Rada śledczych stała na straży ich niezależności i odgrywała ważną rolę w procedurze awansów. W przeciwieństwie jednak do pierwowzoru nie była osadzona w konstytucji. Dlatego jednym z pierwszych ruchów po przejęciu władzy przez PiS była jej likwidacja, ostatecznie przeprowadzona mocą nowej ustawy – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r. poz. 177) z początkiem kwietnia.