Prokurator krajowy poinformował Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, że dodatkowe 1,4 mld zł na płace w administracji państwowej już zostały podzielone.
Część przeznaczono także na prokuratury. Jednak ze stanowiska Ministerstwa Finansów wynika, iż zwiększenie środków powinno zabezpieczać również wypłatę należnych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. „Takie rozwiązanie przyjęte przez rząd nie daje możliwości wprowadzenia podwyżek płac dla wszystkich grup pracowników zatrudnionych w jednostkach prokuratury” – stwierdza prokurator krajowy Bogdan Święczkowski w piśmie do szefa związkowców.
– Nie chcielibyśmy, aby od stycznia 2017 r. duża część wynagrodzeń pracowników prokuratury pozostała na poziomie zbliżonym do płacy minimalnej. Nie trzeba nikomu chyba tłumaczyć, że korpus urzędników prokuratury zasługuje na więcej – komentuje Jacek Skała, przewodniczący ZZPiPP.