Jestem matką zbuntowanego nastolatka. Z powodu wagarów nie przeszedł do następnej klasy. Późno wraca do domu, nie słucha ani mnie, ani ojczyma. Grozi, że jak się usamodzielni, „to nam pokaże”, a już teraz jest agresywny wobec nas – pisze pani Aniela. – Czy możemy umieścić syna w placówce wychowawczej – zastanawia się matka
Jeśli syn nie ma jeszcze 18 lat, może być umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (MOW) lub młodzieżowym ośrodkiem socjoterapii (MOS). Te placówki przeznaczone są dla dzieci i młodzieży wymagających specjalnej organizacji nauki i wychowania. Z racji tego, że MOW jest dosyć surowym ośrodkiem, kierowani są do niego ci młodzi ludzie, którzy uciekają z domu, dotknięci są uzależnieniami, mają na sumieniu kradzieże czy bójki. A także ci, którzy nie zdali do następnej klasy, mają trudności w nauce, wagarują i dlatego wymagają innych metod wychowania niż dotychczasowe. Oparte są one na indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym o charakterze resocjalizacyjnym.
Jednak nieletni umieszczani są w takich ośrodkach wyłącznie na podstawie orzeczenia sądowego.
Jeśli pani Aniela nie radzi sobie z zachowaniem i wychowaniem dorastającego dziecka, może skontaktować się z najbliższym wydziałem rodzinnym i nieletnich w sądzie rejonowym. Konieczne będzie jednak wcześniejsze przebadanie syna w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, które określi stopień zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz demoralizacji. Dopiero na tej podstawie sąd rodzinny podejmie decyzję, do jakiej placówki należy skierować dziecko. Może najpierw zastosować łagodniejszy środek, np. nadzór kuratora, ale to zależy od sądu.
Natomiast umieszczenie w młodzieżowym ośrodku socjoterapii możliwe jest wyłącznie na wniosek rodziców (opiekunów prawnych dziecka), gdyż podstawą działania jest dobrowolna terapia i ścisła współpraca z terapeutą. Tam też przyjmowani są nieletni mający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
UWAGA
Dziecku kierowanemu do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej rodzice (lub opiekunowie prawni) zapewniają odzież, buty czy kosmetyki. Także oni ponoszą opłatę za wyżywienie. Natomiast ci będący w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, mogą złożyć wniosek o zwolnienie z części lub całości opłat za wyżywienie
Podstawa prawna
Art. 71b ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156). Art. 4 par. 1, art. 6, art. 73 ustawy z 28 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2014 r. poz. 382).