Wdrażanie nowych zasad przydziału spraw wpływających do sądów nie przebiega tak gładko, jak mogło się wydawać. Nowe wytyczne wprowadziła 1 lipca nowelizacja rozporządzenia ministra sprawiedliwości – regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 970).
– Problem dotyczy przede wszystkim przepisu, zgodnie z którym sędziemu, który przebywa na zwolnieniu lekarskim lub urlopie wypoczynkowym co najmniej siedem dni kalendarzowych, nie przydziela się wpływających w tym okresie spraw – mówi Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości.
– I choć przepis wydaje się dość klarowny, docierają do nas sygnały, że niektórzy prezesi interpretują go w sposób nieraz bardzo kuriozalny – stwierdza.