Komisje II stopnia działające przy Ministerstwie Sprawiedliwości nie śpieszą się z rozpatrywaniem odwołań od ocen egzaminów zawodowych, które odbyły się w marcu 2016 r. Choć na załatwienie sprawy jest miesiąc, zdający na decyzję czekać muszą do końca roku.
Sprawy związane z odwołaniami od wyników egzaminów zawodowych trafiają do komisji I stopnia. Ta może nie zgodzić się z zarzutami stawianymi przez zdających. W przypadku ponownego odwołania sprawę kieruje się do komisji II stopnia. I zwykle słuch o niej ginie – nawet na pół roku.
Dotychczas do komisji odwoławczych II stopnia wpłynęły 974 odwołania od egzaminów przeprowadzonych w marcu 2016 r., w tym 527 od wyników egzaminu adwokackiego, 371 od wyników egzaminu radcowskiego oraz 76 od wyników egzaminu komorniczego. Zazwyczaj zajmowały się nimi komisje stałe, powoływane na dwuletnie kadencje. Ale w tym roku – ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków o ponowną weryfikację wyników egzaminów adwokackich i radcowskich – Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się na powołanie czterech dodatkowych komisji. Odwołania od egzaminu komorniczego rozpatruje jak co roku tylko komisja stała.