Reklama

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała opinię w tej sprawie. Podkreśla w niej, że już samo nadanie statusu uchodźcy powinno być powodem odmowy ekstradycji. Konwencja genewska, stanowiąca część polskiego prawa, wprowadziła zasadę zakazu zawracania uchodźców do kraju pochodzenia, zasada ta odnosi się także do ekstradycji - wskazują jej autorzy.

W opinii HFPC podniosła również, że wydanie nie jest dopuszczalne ze względu na zagrożenie torturami i nierzetelnym procesem. A ekstradycja może także naruszyć prawo mężczyzny do życia rodzinnego, gdyż jego żona i dzieci mieszkają w Polsce i władze naszego kraju również im nadały status uchodźcy.

PS/źródło: HFPC