20 lipca 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmioosobowym zajmował się pytaniem prawnym, czy w sprawie o ustalenie istnienia stosunku ubezpieczenia społecznego lub jego zakresu, do niezbędnych kosztów procesu zalicza się wynagrodzenie reprezentującego stronę radcy prawnego, a jeżeli tak to w jakiej wysokości.

Sąd Najwyższy w składzie powiększonym orzekł, że w takich przypadkach do niezbędnych kosztów procesu zalicza się wynagrodzenie reprezentującego stronę radcy prawnego, biorąc za podstawę stawki minimalne określone w par. 6 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Podkreślił, że zastosowanie ma tutaj stawka uzależniona od wartości przedmiotu sporu, a nie stawka zryczałtowana, która obowiązuje w sprawach o świadczenia z ubezpieczeń społecznych (np. o emeryturę czy o zasiłek chorobowy).

Ponadto skład siedmioosobowy nadał tej uchwale moc zasady prawnej oraz ustalił, że przedstawiona w niej wykładnia wiąże od dnia jej podjęcia.

PS

Uchwała SN z 20 lipca podjęta w składzie 7 sędziów (sygn. ​III UZP 2/16)