Karty do tachografów mogłyby być tańsze, gdyby na rynku pojawiła się konkurencja – twierdzi firma zainteresowana ich wydawaniem. Jej odwołanie nie mogło być jednak rozpoznane.
W czerwcu Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ogłosiło przetarg ograniczony na wybór firmy, która przez najbliższe dwa lata zajmie się wydawaniem czterech rodzajów kart do tachografów cyfrowych. Określone w nim warunki zaskarżyła do Krajowej Izby Odwoławczej Gemalto sp. z o.o. w Tczewie należąca do międzynarodowej korporacji Gemalto. Jej zdaniem zasady przetargu preferują dotychczasowego wystawcę kart do tachografów – Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych (PWPW). Najistotniejszy w tej sprawie okazał się jednak inny problem – czy wybór podmiotu wydającego te karty podlega przepisom o zamówieniach publicznych, a jeśli tak, to w jakim zakresie.
Bez konkurencji