- Na bazie sprawdzonych rozwiązań w kodeksie budowlanym powstaną jeden dział i procedura pt. „Realizacja inwestycji celu publicznego”. Opracowanie jednego uniwersalnego schematu jest tu niezbędne - zapowiada Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
W konsultacjach znajduje się wiele projektów państwa resortu, które dotykają procesu inwestycyjnego. Mowa m.in. o rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych dla nowych budynków czy założeniach Narodowego Programu Mieszkaniowego. Zacznijmy od tego pierwszego. Jak do pomysłów ministerstwa odniosła się branża?
Bardzo pozytywnie. Te przepisy nie były nowelizowane przez ponad dekadę, przez co wiele z nich się zdezaktualizowało. Stąd też wiele uwag, jakie wpłynęły do resortu, rozpoczyna się od stwierdzenia: popieramy obrany kierunek zmian.