Od 1 lipca 2016 r. można korzystać z usług Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego – organizacji zacieśniającej współpracę urzędów patentowych Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Jak ułatwi to naszym przedsiębiorcom międzynarodową ochronę wynalazków?
Procedura uzyskania ochrony prawnej wynalazku składa się z dwóch głównych faz: krajowej i międzynarodowej. Jednym z etapów fazy międzynarodowej jest tzw. poszukiwanie międzynarodowe, którego celem jest ujawnienie wcześniejszego stanu techniki. Przeprowadzane jest ono przez Międzynarodowy Organ Poszukiwań (International Search Authority, ISA).
Dalszym etapem (o fakultatywnym charakterze) jest międzynarodowe badanie wstępne. Dzięki niemu można uzyskać opinię o tzw. zdolności patentowej zgłaszanego wynalazku. Badaniem wstępnym zajmuje się Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych (International Preliminary Examination Authority, IPEA).
Wyszehradzki Instytut Patentowy (WIP) działa zarówno jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań (ISA), jak i Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych (IPEA). Dzięki temu polscy przedsiębiorcy uzyskali możliwość korzystania z alternatywnej ścieżki procedury międzynarodowej, która w rezultacie jest przeprowadzana przed naszym Urzędem Patentowym i w języku polskim, przy czym tłumaczenie na jeden z języków wskazanych w Regulaminie PCT może być dostarczone w dłuższym, 14-miesięcznym terminie. To ułatwi zarówno korzystanie z procedury, jak i uzyskiwanie międzynarodowej ochrony wynalazków.
Skorzystanie z usług WIP wiąże się z istotnym zmniejszeniem kosztów procedury międzynarodowej. Obecnie obejmują one m.in. opłatę za zgłoszenie międzynarodowe w wysokości 1330 franków szwajcarskich plus 15 franków za każdy arkusz powyżej 30 arkuszy oraz 1875 euro za wymienione już poszukiwanie. Zachętą dla przedsiębiorców do korzystania z usług WIP jest też możliwość częściowej, wynoszącej około 40 proc., refundacji kosztów sporządzenia sprawozdania z międzynarodowego poszukiwania. To znacząca ulga, gdyż obecnie za sporządzenie takiego sprawozdania trzeba zapłacić 1875 euro.