Wojewoda wielkopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie stanowiska dotyczącego stosowania się organów Województwa Wielkopolskiego do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Według wojewody Zbigniewa Hoffmanna, Sejmik nie miał kompetencji, by podjąć taką uchwałę.

Stanowisko ws. stosowania się do wszystkich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, także tych, które nie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw i Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski" Sejmik przyjął w maju tego roku.

Jak poinformował w środę PAP rzecznik prasowy wojewody Tomasz Stube, przyjęta przez Sejmik uchwała była badana pod względem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. „Wojewoda stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały z uwagi na istotne naruszenie prawa, a polegające na naruszeniu zasady praworządności i przekroczeniu przez Sejmik przyznanych prawem kompetencji” - poinformował.

Rozstrzygnięcie wojewody może być teraz skierowane do zbadania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Stube podał, że Sejmik ma 30 dni na podjęcie decyzji w tej sprawie.

Jak napisano w majowym stanowisku, Sejmik Województwa Wielkopolskiego wraz z zarządem i marszałkiem województwa, „dążąc do urzeczywistnienia zasady pewności prawa oraz zapewnienia ochrony interesów prawnych jednostki, wyrażają stanowisko, iż w swych działaniach oraz w działalności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, w szczególności przy wydawaniu decyzji administracyjnych, uwzględniać będą wszystkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w tym również te, wobec których zaniechany został obowiązek ogłoszenia orzeczeń”. Po przyjęciu uchwały, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak (PO) powiedział PAP, że stanowisko to było "absolutnie niezbędne" ze względu na to, że Polsce łamana jest konstytucja.

W czerwcu zachodniopomorski sejmik zdecydował już, że zaskarży do sądu administracyjnego wcześniejszą decyzję tamtejszego wojewody, który stwierdził nieważność uchwały sejmiku ws. stosowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie radni uzasadniali tym, że sejmik zajmuje stanowiska istotne nie tylko dla regionu, ale także przejawia troskę czy obawę w każdej innej sprawie. Według nich sejmik może także wyrażać opinie i podejmować apele we wszystkich istotnych kwestiach, bez ograniczania się jedynie do zadań samorządu województwa. (PAP)