Nowa broń, więźniarki, urządzenia do wykrywania telefonów komórkowych czy narkotyków, a także podwyżki dla więzienników. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017 – 2020”.
SW jako jedyna formacja mundurowa po 1989 r. nie została objęta programem modernizacyjnym. Teraz, zgodnie z projektem, ma na to pójść w ciągu najbliższych trzech lat ponad 2,1 mld zł. Dzięki temu będzie można kupić m.in. 1,2 tys. subkarabinków automatycznych, 2,4 mln sztuk amunicji, 800 strzelb i 400 granatników. A poza tym kaski, hełmy, kamizelki, miotacze gazowe, kajdanki czy pałki.
Sprzęt, który obecnie znajduje się na wyposażeniu SW, cechuje duża awaryjność i znaczny stopień wyeksploatowania, a w przypadku środków chemicznych kilkakrotnie zostały przekroczone normy eksploatacyjne określone przez producenta. W uzasadnieniu MS zwraca uwagę, że „brak wystarczającej ilości sprzętu ochrony osobistej utrudnia organizację konwojowania osadzonych oraz ich ochronę i obronę w zakładach karnych i aresztach śledczych.
W ubiegłym roku zbiegło 187 osadzonych. Najwięcej, bo aż 179 z miejsca zatrudnienia, sześciu z terenu więzienia, dwóch z konwoju SW, a czterech z policyjnego. W ramach programu zostanie również zakupionych 36 więźniarek, z których każda będzie mogła transportować do 18 osadzonych. Oprócz tego zostanie wymienionych ok. dwa tysiące pojazdów, z których część ma już ponad 20 lat.
W projekcie zwraca się również uwagę na fakt, że więziennicy wciąż zmagają się z próbami przemytu do zakładów karnych lub aresztów śledczych narkotyków czy niebezpiecznych przedmiotów, a także telefonów komórkowych. Dlatego SW planuje zakupić 11 urządzeń do wykrywania środków odurzających i psychotropowych, 60 bramowych wykrywaczy metalu, 50 maszyn do prześwietlania bagaży i paczek, a także 150 wykrywaczy telefonów komórkowych.
Duża część środków zostanie przeznaczona na poprawę stanu technicznego budynków. Remontów wymagają więzienne kuchnie, kotłownie, pralnie czy łaźnie.
Prawie 100 mln pójdzie na modernizację przywięziennych szpitali i zakładów leczniczych. Blisko połowa tej kwoty pochłonie budowa nowego szpitala, który zastąpi ten likwidowany w areszcie śledczym Warszawa-Mokotów.
Oprócz tego pracownicy SW będą mogli liczyć na wzrost wynagrodzeń. Od 1 stycznia 2017 r. podwyżka wyniesie średnio 250 zł na etat, a od 1 stycznia 2019 – 300 zł.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji