Firma zatrudniająca więźnia dostanie dwa razy większy zwrot kosztów jego pracy. Dziś ryczałt przedsiębiorca może się ubiegać o zwrot 20 proc. wartości wynagrodzeń przysługujących pracującym więźniom. Resort Sprawiedliwości chce ten ryczałt zwiększyć dwukrotnie do 40 proc.

To jeden z pomysłów na zwiększenie zatrudniania osób pozbawionych wolności. Według danych z końcówki ubiegłego roku różnego rodzaju prace wykonuje 24,9 tys. osadzonych w zakładach karnych czyli ok. 40 proc. wszystkich więźniów. Jednak odpłatnie - w przywięziennych zakładach karnych, dla zewnętrznych kontrahentów oraz wykonując prace porządkowe i pomocnicze na rzecz służby więziennej - pracuje tylko 10,2 tys.

Pozostałe 14,7 tys. osadzonych pracuje nieodpłatnie na rzecz samorządów, organizacji charytatywnych czy zakładów karnych.