Pierwsze oświadczenia majątkowe oskarżycieli ujrzały światło dzienne: można je obejrzeć na stronie internetowej Prokuratury Krajowej. Na razie zasób ogólnodostępnych dokumentów jest jednak ograniczony.
Na oficjalnej stronie PK nie ma jeszcze np. żadnego z oświadczeń 47 prokuratorów Prokuratury Krajowej. Dostępnych jest za to 21 deklaracji złożonych przez prokuratorów z IPN (pionu śledczego i lustracyjnego).
– W najbliższym czasie zostaną również zamieszczone oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Krajowej. Będzie również podana informacja o uwzględnionych wnioskach o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych – zapowiada prokurator Maciej Kujawski z Prokuratury Krajowej.
Jak wyjaśnia, brak oświadczeń prokuratorów Prokuratury Krajowej wynika z trwającej analizy zawartych w nich danych. Ta musi zakończyć się do 30 czerwca każdego roku (art. 104 ustawy – Prawo o prokuraturze, Dz.U. z 2016 r. poz. 177).
Zwróciliśmy się więc z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci oświadczeń majątkowych prokuratora krajowego (i jego zastępcy) oraz wszystkich zastępców prokuratora generalnego. W odpowiedzi Prokuratura Krajowa ujawniła DGP cztery deklaracje, Bogdana Święczkowskiego, prokuratora krajowego, oraz trzech zastępców PG: Krzysztofa Sieraka, Marka Pasionka oraz Roberta Hernanda.
To pierwszy rok, w którym majątki śledczych będą jawne. Co roku spowiadają się oni z tego, co mają, ale dotychczas dokumenty były objęte klauzulą „zastrzeżone”. Trafiały więc tylko do przełożonych i skarbówki (ewentualnie innych służb, jak CBA). Od 4 marca nastąpiła zmiana: nowe prawo o prokuraturze wprowadziło jawność tych deklaracji – z wyjątkiem danych adresowych, a także umożliwiających identyfikację ruchomości prokuratora lub asesora prokuratury. Prokurator może też zwrócić się do przełożonych, aby nie ujawniali jego oświadczenia z powodów związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa jego lub jego bliskich. W dokumentach ujawnia się nie tylko majątek osobisty, ale też ten objęty małżeńską wspólnością majątkową, a także dane m.in. o oszczędnościach, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego.