Wprowadzenie dyrektywy nakładania sankcji administracyjnej oraz zasad rozstrzygania zbiegu tego rodzaju odpowiedzialności z odpowiedzialnością karną – o takie zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego zaapelowali wspólnie: porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych (w jego skład wchodzą m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Naczelna Rada Adwokacka czy Stowarzyszenie Prokuratorów RP) oraz rzecznik praw obywatelskich.
Za dużo sankcji
Potrzeba zmian staje się tym bardziej paląca, że – jak zauważają sygnatariusze apelu – w ciągu ostatnich 15 lat nastąpił znaczny wzrost liczby ustaw wprowadzających sankcje administracyjne, w szczególności kary pieniężne. Nierzadko są one nawet wyższe niż grzywny wymierzane za podobne do danego deliktu administracyjnego wykroczenia lub przestępstwa. Problemem jest też coraz częstsze dublowanie się środków represji administracyjnej i karnej. „Wzrost przepisów przewidujących wysokie administracyjne sankcje pieniężne powoduje, że w sferze oddziaływania tych sankcji znajduje się coraz większa liczba podmiotów, w tym osób fizycznych; począwszy od osób, które dokonały bez zezwolenia wycinki drzew na swoim gruncie, przez osoby, które naruszyły przepisy ruchu drogowego, a skończywszy na osobach, które prowadzą działalność gospodarczą, np. w zakresie produkcji żywności czy działalności transportowej” – napisano w stanowisku.