Przedsiębiorcy mają coraz większy problem z odzyskiwaniem należności. Zdaniem niektórych może to wynikać z asekuranckiej postawy komorników, którzy obawiają się Ministerstwa Sprawiedliwości.
W ostatnich tygodniach przedstawiciele resortu wiele uwagi poświęcili nieprawidłowościom w działaniach komorników. I wiele z zarzutów jest trafnych. Tyle że w ocenie branży finansowej na dyskusji o patologiach i postulowanych zmianach najwięcej traci biznes.
– Szkoda, że całościowy obraz i ocena efektów wykonywanej przez komorników działalności budowane są na odosobnionych przypadkach złych praktyk – mówi Andrzej Roter, dyrektor generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.