Rowerzystów, podobnie jak kierowców samochodów i pieszych, obowiązują przepisy kodeksu drogowego. Jednak jednoślady mają pewne przywileje na drodze - mogą między innymi wyprzedać auta zarówno z lewej, jak i prawej strony.

Prawo o ruchu drogowym reguluje zasady poruszania się rowerem po drogach publicznych, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu.

Kto może jeździć rowerem?

Osoby które ukończyły 18 lat nie muszą mieć karty rowerowej, aby jeździć na rowerze. Chociaż minister infrastruktury chciałby, aby karta rowerowa była obowiązkowa także dla dorosłych>>

Rowerzysta poniżej 18. roku życia powinien zdać egzamin uprawniający do posiadania karty rowerowej. Ponadto dzieci do 10 roku życia mogą jeździć rowerem jedynie pod opieką dorosłych, a do 7. roku życia dzieci powinny być przewożone rowerami w specjalnie do tego przystosowanych fotelikach.

Osoba posiadająca prawo jazdy, z zakazem sądowym prowadzenia wszystkich pojazdów, nie może także jeździć rowerem. Korzystanie z jednośladu jest w takim przypadku możliwe jedynie, gdy zakaz dotyczy tylko korzystania z pojazdów mechanicznych,

Rowerzysta nie może również jeździć rowerem, gdy jest pod wpływem alkoholu - stanowi to wykroczenie, za co grozi od 5 do 30 kary aresztu bądź grzywna w wysokości od 50 zł do 5000 zł. Co jeszcze grozi za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu, dowiesz się tutaj>> Dozwolone jest natomiast prowadzenie roweru przez osobę będącą pod wpływem alkoholu, ponieważ rowerzysta jest wtedy traktowany jak pieszy.

Jazda po ścieżkach rowerowych

Obowiązkiem rowerzysty jest korzystanie z dróg wyznaczonych dla rowerów - czyli ścieżek rowerowych i pasów na drogach dla rowerzystów - lub pobocza drogi. Dopiero w przypadku braku ścieżki albo pobocza, lub gdy są one w stanie nienadającym się do rowerowego użytku, kierowca jednoślada może wjechać na jezdnię (ale nie może być to droga szybkiego ruchu). Przy czym chodzi o ścieżkę lub pas wyznaczony w kierunku, w którym rowerzysta się porusza lub zamierza skręcić.

Pieszy może poruszać się drogą dla rowerów tylko w sytuacji, gdy nie ma chodnika lub pobocza, bądź nie można z niego skorzystać. Pierwszeństwo ma jednak nadal rowerzysta, chyba że pieszym jest osoba niepełnosprawna. Także jeśli pieszy znajduje się na przejściu przez ścieżkę rowerową, ma pierwszeństwo przed cyklistą.

Jeżeli brak jest miejsca na wyznaczenie pasa ruchu dla rowerów na jezdni lub jego wyznaczenie byłoby niebezpieczne, na drodze może pojawić się znak P-27 („kierunek i tor ruchu roweru”), pokazujący rowerzyście, gdzie ma pojechać.

Kodeks drogowy nie ogranicza prędkości na drogach rowerowych, ale zasadniczo dozwolona jest jazda jak na jezdni obok, czyli 50 km/h w terenie zabudowanym (60km/h w godzinach 23-5) i 90 km/h poza terenem zabudowanym.

Jak jeździć po ulicy

Na ulicy rowerzysta powinien trzymać się prawej strony pasa ruchu i dopiero przy skręcie w lewo może zjechać do osi jezdni. Każda zmiana pasa bądź skręt w prawo lub lewo powinien być zasygnalizowany w wyraźny sposób, na przykład poprzez ruch ręki.

Rowerzysta ma prawo wyprzedzać wolno jadące bądź stojące w korku pojazdy zarówno z lewej, jak i prawej strony. Ponadto rowerzysta ma pierwszeństwo, jeśli kierowca samochodu skręca z drogi głównej w prawo bądź w lewo.

Cześć miast dopuszcza też jazdę cyklistów po ulicach jednokierunkowych w obu kierunkach - przy czym wjazd pod prąd w ulicę jest możliwy tylko wtedy, gdy zakaz wjazdu opatrzono tabliczką „nie dotyczy rowerów”.

Dozwolona jest także jazda dwóch osób obok siebie, o ile nie utrudnia to ruchu innym pojazdom czy nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Zabroniona jest natomiast jazda rowerem po buspasie oraz przejazd przez pasy dla pieszych.

Kiedy można jeździć po chodniku

Jazda po chodniku jest zabroniona, ale prawo dopuszcza sytuacje, gdy rowerzysta może skorzystać z chodnika, a dokładnie jest to dozwolone, gdy:

  • towarzyszy mu młodsze niż 10 lat dziecko;
  • znajduje się na drodze, na której dopuszczalna prędkość przekracza 50 km/h, nie ma wydzielonej ścieżki dla rowerzystów, a chodnik ma szerokość przynajmniej dwóch metrów;
  • występują złe warunki atmosferyczne

Od 2014 roku rowerzysta może z kolei bez mandatu pojechać wałem przeciwpowodziowym. Nie będzie ścieżek rowerowych na wałach przeciwpowodziowych?

Wymagania techniczne dla rowerzysty

Rower musi być oświetlony, jeśli porusza się nocna porą lub w tunelu. Jednoślad powinien więc być wyposażony w lampę z przodu – światło żółte albo białe i z tyłu - światło czerwone oraz dodatkowo czerwony odblask. Pojazd musi też być wyposażony w sprawny hamulec przynajmniej na tylnym kole i dzwonek bądź inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Kierujący rowerem musi podczas jazdy trzymać przynajmniej jedną rękę na kierownicy, a nogi na pedałach - jazda bez trzymanki grozi mandatem, podobnie jak korzystanie podczas jazdy z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego.

Nie ma jednak obowiązku jazdy w kasku na rowerze, ochronę głowy muszą mieć jedynie dzieci do lat 7 wożone w specjalnych fotelikach.