Zalegający na dachach śnieg, zwisające sople lodu. Prawo budowlane reguluje kwestie związane z utrzymaniem obiektów budowlanych, czyli również z odśnieżaniem bądź usuwaniem sopli. Kto powinien się tym zająć? Jakie grożą kary?

Do kogo należy obowiązek odśnieżania?

Właściciel bądź zarządca obiektu jest zobowiązany zapewnić jego bezpieczne użytkowanie w razie wystąpienia czynników zewnętrznych mogących oddziaływać na budynek. Do takich czynników należą intensywne opady śniegu. Zalegający na dachu śnieg może stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.

W przypadku domu jednorodzinnego za utrzymanie dachu w bezpiecznym dla otoczenia stanie odpowiada właściciel. W kamienicy bądź bloku ten obowiązek należy do zarządcy budynku. Taka sama sytuacja jest w przypadku magazynów, biurowców czy marketów.

Kto może odśnieżać?

Odśnieżanie dachu to zadanie wymagające odpowiednich umiejętności i środków bezpieczeństwa. Kto może to robić, zależy od kilku czynników:

  • Właściciel lub zarządca nieruchomości: W przypadku mniejszych budynków, jak domy jednorodzinne, właściciel może samodzielnie podjąć się odśnieżania dachu, o ile posiada odpowiednią wiedzę i sprzęt. W budynkach wielorodzinnych, takich jak bloki mieszkalne czy apartamentowce, odśnieżaniem dachów zazwyczaj zajmuje się zarządca budynku lub wspólnota mieszkaniowa.
  • Firmy specjalistyczne: Ze względu na ryzyko związane z pracą na wysokości oraz konieczność stosowania specjalistycznego sprzętu, często zaleca się zatrudnienie profesjonalnej firmy do odśnieżania dachów. Takie firmy mają doświadczenie, odpowiednie narzędzia oraz są przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa. Takie rozwiązania często stosuje się np. w biurowcach bądź innych obiektach komercyjnych.

Zalegający śnieg i zwisające sople. Jakie kary?

Zaniedbanie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do jednego roku. To wszystko zgodne z art. 91a Prawa budowlanego.

Jeśli osoba dozna uszczerbku na zdrowiu, to może wnieść przeciwko właścicielowi bądź zarządcy budynku pozew o odszkodowanie.