Odśnieżanie dróg to obowiązek jej właściciela, który powinien dbać o jej stan cały rok. Do kogo zgłosić się, gdy na ulicy zalega śnieg?

Każda droga publiczna ma przypisanego administratora. Odpowiada on za jej utrzymanie przez cały rok. Utrzymanie drogi to, w myśl ustawy:

wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej

Kto odpowiada za odśnieżanie dróg

W Polsce jest pięć rodzajów dróg, które mają różnych właścicieli. Są to:

  • drogi krajowe i autostrady - ich właścicielem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
  • drogi wojewódzkie - ich właścicielem jest zarząd województwa,
  • drogi powiatowe - ich właścicielem jest zarząd powiatu,
  • drogi gminne - ich właścicielem jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
  • drogi wewnętrzne - ich właścicielem są zarządcy terenu, przez który przebiegają lub właścicieli.

Jak rozpoznać kategorię drogi?

Każdy rodzaj drogi ma inne oznaczenie

drogi krajowe i autostrady - ich oznaczenie umieszczane jest na czerwonym prostokącie z białą obwódką i białym oznaczeniem literowo-liczbowym. W przypadku austostrad, numer jest poprzedzony literą A. Drogi ekspresowe mają oznaczeni "S", a drogi krajowe dwucyfrowy numer.

drogi wojewódzkie - żółty prostokąt z czarnym obramowaniem i trzema czarnymi cyframi, które składają się na oznaczenie danej drogi.

drogi powiatowe i gminne - odśnieżanie tych dróg jest zazwyczaj najbardziej problematyczne i jednocześnie nie jest łatwo rozpoznać ich właściciela. Informacji o tym, czy dana droga jest gminna czy powiatowa trzeba często szukać w planach zagospodarowania przestrzennego powiatu lub gminy. Takie dane zawarte są często na stronach internetowych konkretnego samorządu

drogi wewnętrzne - z reguły są one oznaczone białymi znakami z czarnym napisem „droga wewnętrzna” lub „strefa ruchu”.