Woda, góry, las to majówkowa klasyka. Jeśli tylko pogoda dopisuje miasta się wyludniają, a w popularnych miejscach wypoczynku robi się tłoczno. Ważne, by z udanej majówki wrócić z miłymi wspomnieniami i... bez mandatu. Warto pamiętać, w jakich sytuacjach może nas spotkać kara podczas majowego relaksu np. w lesie lub nad wodą

Popularnym miejscem majówkowego wypoczynku są okoliczne lasy i tereny zielone. W takich miejscach osoby korzystające zobowiązane są do przestrzegania kilku podstawowych zasad i zakazów zapisanych w ustawie o lasach i kodeksie wykroczeń.

Art. 30. ustęp 1 ustawy o lasach określa szereg zachowań, które na terenie leśnym są zabronione. I tak w lasach zabrania się m.in. zanieczyszczania gleby i wód, zaśmiecania, niszczenia grzybów oraz grzybni, niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin, niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic, a także rozgarniania i zbierania ściółki. Zanieczyszczanie gleby i wód lub zaśmiecanie grozi karą grzywny lub nagany (art. 162. § 1 kodeksu wykroczeń). Pod ustawową ochroną są także wszelkie lęgowiska i gniazda, jak również nory i mrowiska. Wykroczeniem na terenie lasu jest również np. zbyt głośno odtwarzana muzyka, czyli hałasowanie oraz używanie sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem, co oczywiste, przypadków wymagających wszczęcia alarmu.