Już po raz 22. przyznaliśmy Złote Paragrafy dla najwybitniejszych przedstawicieli świata prawniczego oraz nagrodę Bona Lex dla najlepszego aktu prawnego uchwalonego w ubiegłym roku.
ikona lupy />
NAJLEPSZY PROKURATOR Andrzej Seremet były prokurator generalny / Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
NAJLEPSZY ADWOKAT Maciej Gutowski prof. UAM / Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
NAJLEPSZY RADCA PRAWNY Maria Ślązak / Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
DZIAŁANIA NA RZECZ PRAWA I GOSPODARKI Tomasz Siemiątkowski prof. SGH / Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
NAJLEPSZY SĘDZIA Waldemar Żurek sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, rzecznik KRS / Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
Piotr Hofmański profesor, sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego / Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
Michał Jankowski sędzia Sądu Rejonowego w Koninie / Dziennik Gazeta Prawna
Nagrody powędrowały w ręce tych prawników, którzy w minionym roku najmocniej wyróżnili się w swoim środowisku. O tym, jak ważne jest to, aby takie osoby wyłuskiwać i nagradzać, mówił podczas gali na Uniwersytecie Warszawskim prof. dr hab. Tomasz Giaro, prodziekan ds. współpracy z zagranicą i kadry naukowej.
Najlepszy sędzia
Zwycięzcą w tej kategorii został Waldemar Żurek. Kapituła wyróżniła go za to, że jest zawsze tam, gdzie trzeba bronić podwalin demokratycznego państwa prawnego. Ma dar mówienia o skomplikowanych rzeczach w prosty sposób.
Najlepszy prokurator
Złoty Paragraf powędrował do Andrzeja Seremeta, pierwszego i ostatniego niezależnego prokuratora generalnego. Wyróżniono go za nierówną walkę, jaką musiał toczyć z rządzącymi, w której stawką było zbudowanie prawdziwie wolnej od nacisków prokuratury.
Najlepszy adwokat
Wyróżnienie przypadło prof. Maciejowi Gutowskiemu. Jest on m.in. współautorem Kodeksu Etyki Adwokackiej i Strategii Adwokatury. Podkreślono też jego umiejętność wyjaśniania zawiłych kwestii w sposób zrozumiały dla zwykłego odbiorcy.
Najlepszy radca prawny
Złoty Paragraf powędrował do Marii Ślązak. Pani mecenas została pierwszą Polką, która stanęła na czele CCBE, czyli Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy.
Nagroda za działania na rzecz prawa i gospodarki
Wyróżnienie zostało przyznane prof. Tomaszowi Siemiątkowskiemu za pomysł stworzenia ustawy o kontroli niektórych inwestycji, która pozwala zablokować przejęcie strategicznych dla państwa spółek przez niechcianych inwestorów.
Wyróżnienia specjalne
Pierwsze powędrowało w ręce sędziego Michała Jankowskiego, autora pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego, które wywróciło system bankowy, gdyż dzięki niemu bankowy tytuł egzekucyjny został uznany za niezgodny z konstytucją. Drugie wyróżnienie trafiło do Piotra Hofmańskiego, który jako pierwszy Polak został sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego.
Bona Lex
W tym roku wyróżniono ustawę o Radzie Dialogu Społecznego. To wspólne dzieło związkowców i pracodawców, które spotkało się z przychylnością strony rządowej. Po ponad dwóch latach ruszył dialog społeczny między pracownikami a przedsiębiorcami. Stronę rządową w pracach nad ustawą reprezentował Jacek Męcina, były wiceminister pracy, członek RDS. Jeżeli chodzi o pracodawców, nagroda powędrowała do: Henryki Bochniarz, prezydenta Konfederacji Lewiatan, Andrzeja Malinowskiego, prezydenta organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Marka Goliszewskiego, prezesa Business Centre Club, oraz Jerzego Bartnika, prezesa Związku Rzemiosła. Pracowników reprezentowali Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”, Jan Guz, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, oraz Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych.
Kapituła nagrody
Jadwiga Sztabińska, redaktor naczelna DGP – przewodnicząca. Członkowie: Małgorzata Gersdorf – I prezes Sądu Najwyższego, Dariusz Zawistowski – przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Dariusz Sałajewski – prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Andrzej Zwara – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Teresa Romer – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, Stanisław Zabłocki – przewodniczący wydziału I izby karnej Sądu Najwyższego, Aleksander Proksa – dyrektor departamentu prawnego Narodowego Banku Polskiego, Krzysztof Bień – redaktor naczelny serwisu ObserwatorFinansowy.pl.