Już po raz 23. przyznaliśmy Złote Paragrafy dla najwybitniejszych przedstawicieli świata prawniczego. A także nagrodę Bona Lex dla najlepszego aktu prawnego, który zaczął obowiązywać w ubiegłym roku.
Wyróżnienia powędrowały do tych prawników, którzy wykazali się szczególną empatią i potrafili dostrzec, że ich rola to coś o wiele więcej niż wydanie wyroku, sporządzenie aktu oskarżenia czy też przygotowanie pisma procesowego. Oni mają świadomość, że niemal każda sprawa, jaka do nich trafia, kryje prawdziwe ludzkie dramaty. – Tegoroczni laureaci udowadniają, że aequitas sequitur legem: prawo może iść w parze ze sprawiedliwością. Że choć poszukiwanie słuszności w gąszczu paragrafów jest zadaniem niezwykle trudnym, to jednak możliwym do zrealizowania – podkreślał podczas uroczystości wręczenia nagród Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny DGP i przewodniczący kapituły.
Najlepszy sędzia
W tym roku kapituła zdecydowała, że tytuł trafi aż do sześciu osób: Krystyny Anny Stec, Andrzeja Kisielewicza i Andrzeja Skoczylasa, a więc sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, oraz Andrzeja Wieczorka, Anety Lemiesz, Agnieszki Łąpieś-Rosińskiej, czyli sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Sędziowie ci rozstrzygnęli spór między ministrem zdrowia a rodzicami kilkuletniego chłopca chorego na nieuleczalną chorobę. Resort nie chciał bowiem zgodzić się na refundację potrzebnego mu leku, gdyż twierdził, że lek jest dostępny na rynku. Problem jednak polegał na tym, że apteki nie chciały go sprowadzać ze względu na jego wygórowaną cenę. Oba składy orzekające przyznały rację choremu, podkreślając przy tym, że konstytucja gwarantuje każdemu obywatelowi ochronę zdrowia.
Najlepszy prokurator
ikona lupy />
Jacek Pańczyk, śledczy Prokuratury Okręgowej w Gliwicach / GazetaPrawna.pl / Wojtek Gorski
Nagroda powędrowała do Jacka Pańczyka, śledczego Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Został on wyróżniony za skuteczną walkę z reaktywacją przedwojennych spółek, których celem była reprywatyzacja nieruchomości wartych miliony złotych.
Kapituła dostrzegła również, że prokurator doprowadził do unieważnienia ok. 40 czynności notarialnych, co pozwoliło na odzyskanie nieruchomości przez prawowitych właścicieli.
Najlepszy adwokat
ikona lupy />
Justyna Mazur, obrończyni praw człowieka i wolności obywatelskich / Dziennik Gazeta Prawna
Za walkę w obronie praw człowieka i wolności obywatelskich toczoną zarówno w kraju, jak i za granicą kapituła postanowiła wyróżnić Justynę Mazur. Nagrodzona była uczestnikiem misji obserwacyjnych Naczelnej Rady Adwokackiej do Gruzji, Kazachstanu i na Ukrainę. Występowała w parlamencie włoskim przed senacką komisją praw człowieka, gdzie z sukcesem broniła osób deportowanych.
Mecenas Mazur jest również aktywnym działaczem samorządowym i chętnie angażuje się w działalność pro publico bono.
Najlepszy radca prawny
ikona lupy />
Sylwia Zarzycka, założycielka Fundacji Między Niebem a Ziemią / Dziennik Gazeta Prawna
Złoty paragraf tym razem powędrował do Sylwii Zarzyckiej, założycielki Fundacji Między Niebem a Ziemią. Fundacja pomaga nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom, którym m.in. pokrywa koszty rehabilitacji czy też lekarstw.
Kapituła postanowiła docenić to, że mecenas Zarzycka, oprócz działalności związanej z wykonywanym przez nią zawodem radcy prawnego, potrafi włożyć wiele czasu, wysiłku i przede wszystkim serca w niesienie pomocy tym, którzy na tę pomoc liczyć nie mogą.
Bona Lex
ikona lupy />
Prof. Anna Hrycaj i minister Jerzy Kozdroń, współtwórcy nowych przepisów restrukturyzacyjnych / Dziennik Gazeta Prawna
W tym roku kapituła postanowiła wyróżnić nowe prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.), które zaczęło obowiązywać na początku 2016 r. Stworzyło ono zręby pod ratowanie zadłużonych przedsiębiorstw zamiast ich likwidowania. Wcześniejsze przepisy w praktyce umożliwiały jedynie ogłaszanie upadłości likwidacyjnych. Wyróżniona ustawa nadaje zaś prymat oddłużeniu firmy dłużnika, co w dłuższej perspektywie powinno być korzystne także dla wierzycieli.
Zespołem powołanym w Ministerstwie Sprawiedliwości w celu opracowania nowego prawa restrukturyzacyjnego kierowała prof. Anna Hrycaj, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Twórcą zespołu oraz koordynatorem jego prac z ramienia MS był ówczesny wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń.
Kapituła nagrody
Przewodniczący: Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny DGP

Członkowie: Małgorzata Gersdorf – I prezes Sądu Najwyższego, Dariusz Zawistowski – przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Maciej Bobrowicz – prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Jacek Trela – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Teresa Romer – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, Robert Hernand, zastępca prokuratora generalnego.