Jeśli komisja nie zapewni na czas wglądu w zwycięską pracę, konkurenci tracą możliwość jej podważenia. I wszystko w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
W konkursach, tak jak przy zamówieniach publicznych, firmy mogą korzystać ze środków ochrony prawnej i podważać poprawność prac konkurentów. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe. Przekonał się o tym jeden z uczestników konkursu na koncepcję architektoniczną dwóch stacji zachodniego odcinka drugiej nitki warszawskiego metra. Jego odwołanie zostało odrzucone przez Krajową Izbę Odwoławczą jako wniesione po terminie. Problem w tym, że wcześniej nie mógł go złożyć.
Błędne koło