Świąteczny spacer z naszym czworonożnym pupilem bez smyczy i kagańca. Czy to możliwe? Zgodnie z przepisami zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i należy zachować w tym zakresie zwykłe lub nakazanych środków ostrożności. Czy zatem prowadząc zwierzę bez smyczy i kagańca narażamy się na mandat?

Psy uznane za agresywne: Lista ras

Polskie ustawodawstwo wymienia rasy psów uznanych za agresywne. Zgodnie z rozporządzenie i z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne jest ich jedenaście. Jednak przepisy, które je wymieniają nie określają, w jaki sposób psy tych ras mają być trzymane przez opiekunów podczas, np. spacerów.

Rasy psów uznane w Polsce za agresywne:

 • amerykański pit bull terier,
 • pies z Majorki,
 • buldog amerykański,
 • dog argentyński,
 • pies kanaryjski,
 • tosa inu,
 • rottweiler,
 • akbash dog,
 • anatolian karabash,
 • moskiewski stróżujący.
 • owczarek kaukaski.

Co istotne, katalog ten nie zamyka listy psów, które można uznać za niebezpieczne. Pies, który nie należy do rasy znajdującej się w katalogu, a wykazuje zachowania agresywne zawsze powinien być prowadzony na smyczy i w kagańcu.

Spacer z psem bez smyczy i kagańca: Podstawą jest kontrola

Czy zatem można spacerować z psem bez smyczy i kagańca. Podstawą jest panowanie nad zwierzęciem w stopniu gwarantującym bezpieczeństwo publiczne. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że nie zawsze wymagane jest, np. spacerowanie z psem znajdującym się na smyczy lub w kagańcu. Najważniejszym wyznacznikiem jest w takiej sytuacji zawsze zdrowy rozsądek opiekuna zwierzęcia. Pies niewielkich rozmiarów lub zwierzę, które odbyło szereg szkoleń, mające panującego nad nim opiekuna nie wymaga prowadzenia, ani na smyczy, ani w kagańcu.

Co to są zwykłe środki ostrożności i jak je rozumieć?

Zwykłe środki ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia określa się jako tradycyjne, przyjęte zwyczajowo, naturalne dla danego gatunku zwierzęcia, dodatkowo uzależnione od jego cech osobniczych i ewentualnego, potencjalnego zagrożenia. Zgodnie z orzecznictwem nie popełnia wykroczenia osoba, która znając psychikę swojego czworonożnego przyjaciela, prowadzi go w miejscu publicznym bez smyczy i kagańca. Podstawą jest zatem doskonałe poznanie psychiki psa i uzyskanie bezwzględnego posłuszeństwa czworonoga.

Nakazane środki ostrożności: Nie mogą być sprzeczne z Ustawą o ochronie zwierząt

W przepisach lokalnych możemy znaleźć nakazane środki ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Są określone przez gminy w regulaminach utrzymania porządku i czystości określają miejsca, w których zakazują spuszczania psów ze smyczy, czy prowadzenia ich bez kagańca. Zdarza się, że przepisy te są dość restrykcyjne, jednak nawet najbardziej rygorystyczne regulaminy muszą wskazywać miejsca, w których takie zachowania są możliwe. Jeżeli nie wskazują to można je uznać za sprzeczne z Ustawą o ochronie zwierząt. Oznacza to, że będą one stanowić wykroczenie poza upoważnienie rady gminy, bowiem samorząd nie może kategorycznie nakazać wyprowadzania wszystkich psów na smyczy czy w kagańcu.

Kto może otrzymać mandat?

Mandat może otrzymać każda osoba, która faktycznie trzyma zwierzę. To wcale nie musi być to więc właściciel zwierzęcia, a np. osoba prywatna płatnie lub bezpłatnie sprawująca w danym momencie opiekę nad zwierzęciem. Mandat może dostać nawet osoba, która wyprowadza zwierzę znalezione, trzymane do czasu odnalezienia prawowitego właściciela.