Drobny błąd polegający na wskazaniu, że zamówienie będzie realizowane samodzielnie, dyskwalifikuje ofertę, jeśli ma jej pomagać inny podmiot.
TEZA Błędnie podanej informacji na temat podwykonawstwa w realizacji zamówienia nie można poprawić. Oznaczałoby to bowiem uzupełnienie treści oferty, a więc zakazane prawem negocjacje między zamawiającym i wykonawcą.
STAN FAKTYCZNY Przetarg dotyczył dostawy 15 niskoemisyjnych autobusów miejskich. Firma, która złożyła jedyną niepodlegającą odrzuceniu ofertę, zaproponowała pojazdy innego producenta, których dokładną nazwę wskazała w ofercie. Jednocześnie zadeklarowała, że zamówienie zrealizuje samodzielnie bez udziału podwykonawcy.