Sąsiad wziął od mojej mamy pożyczkę i nie oddał pieniędzy – mówi pan Bartosz. – Napisaliśmy wspólnie pozew o zapłatę i czekamy na wyznaczenie rozprawy. Czy mogę występować na sali sądowej w roli pełnomocnika – pyta czytelnik
Pełnomocnictwo to inaczej upoważnienie do zastępowania mocodawcy w konkretnej sprawie. Czasami dotyczy ono błahych spraw, takich jak odebranie listu z poczty lub wyrobienie dowodu rejestracyjnego. Ale pełnomocnika można też wyposażyć w bardzo poważne obowiązki. Na przykład prokurent jest upoważniony do działania we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa.
Reklama

Reklama
Korzystanie z usług prawników często prowadzi do osiągnięcia zamierzonego efektu i wygrania sprawy. Nawet ci, których nie stać na zawarcie umowy z kancelarią, mogą starać się o przyznanie pomocy z urzędu. Są jednak tacy, którzy woleliby powierzyć swoje sprawy bliskim. Trzeba wiedzieć, że adwokaci i radcowie prawni nie mają monopolu na reprezentowanie stron przed sądem. Przepisy dopuszczają bowiem udzielenie pełnomocnictwa także innym osobom.
W sprawie o zapłatę przed sądem cywilnym uczestnik sporu może być reprezentowany przez małżonka, rodzeństwo, zstępnych, wstępnych i przysposobionych. Oznacza to, że pan Bartosz jest uprawniony do obrony interesów swojej matki. Czytelnik nie będzie jednak mógł z marszu wejść na salę sądową i wygłaszać kwestie w imieniu pokrzywdzonego rodzica. Najpierw trzeba sporządzić dokument pełnomocnictwa.
Powinien on zawierać niezbędne dane mocodawcy i pełnomocnika. Chodzi tutaj o imiona i nazwiska, numery PESEL i oznaczenia dowodów osobistych. Treść pełnomocnictwa powinna określać sprawę, której dotyczy upoważnienie. Warto powołać sygnaturę akt, jeżeli została już nadana. Radzimy wskazać, że pełnomocnik jest umocowany do dokonywania wszelkich czynności sądowych i pozasądowych, w tym przed organami egzekucyjnymi. Wówczas czytelnik będzie mógł się udać z wyrokiem do komornika.
Pan Bartosz powinien też wiedzieć, że jego matka padła ofiarą przestępstwa, a mianowicie oszustwa. Sprzeczne z prawem działanie sąsiada trzeba zgłosić policji lub prokuraturze. Nie ma przeszkód, aby to postępowanie toczyło się równolegle z cywilnym. Jednak w sprawie karnej nie może występować jako pełnomocnik osoba niebędąca radcą prawnym lub adwokatem.
Podstawa prawna
Art. 87 par. 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.).