W Sejmie w najbliższych dniach powinny ruszyć prace nad nowelizacją przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164). Choć zmian jest dużo (przyjęty przez rząd projekt liczy 118 stron) to już wiadomo, że prace nad ustawą będą miały ekspresowe tempo.
Do 18 kwietnia 2016 r. Polska powinna bowiem wdrożyć nowe dyrektywy unijne, a właśnie ich implementacja jest głównym celem nowelizacji. Opóźnienia mogą spowodować kłopoty z wykorzystywaniem funduszy europejskich. Choć nie ma szans, by wyrobić się w narzuconym przez dyrektywy terminie, to presja, by nowe przepisy przyjąć tak szybko, jak to możliwe, jest bardzo duża.
W tej sytuacji uczestnicy rynku zamówień publicznych już dzisiaj powinni poznawać nowe regulacje, nawet jeśli wciąż nie wiadomo, jaki dokładnie kształt ostatecznie przyjmą. W tym przypadku trudno bowiem liczyć na dłuższy niż 14 dni okres vacatio legis, a i te dwa tygodnie nie są pewne. Omówieniu zmienionych, a także całkiem nowych regulacji poświęcona będzie Ogólnopolska Konferencja Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Jakie obowiązki przybędą zamawiającym, kiedy będzie można zmienić umowę o zamówienie publiczne, jak formułować nowe warunki udziału w postępowaniu – to tylko niektóre zagadnienia, które zostaną na niej poruszone.
– Organizujemy tę konferencję, by w gronie wybitnych ekspertów omówić planowane zmiany, których zakres jest ogromny. Będzie to największa nowelizacja przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych od momentu jej uchwalenia w 2004 r. – tłumaczy Witold Jarzyński, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”, który organizuje konferencję.
Jak mówi, już dziś konieczna jest dogłębna analiza regulacji, które lada dzień będą wpływały na jakość wydatkowania środków publicznych w naszym kraju.
– Wśród prelegentów będziemy mieli ekspertów reprezentujących różne środowiska, a tym samym i różne punkty widzenia. Zaprosiliśmy przedstawicieli wykonawców, zamawiających, członków Krajowej Izby Odwoławczej oraz prawników. Spodziewamy się więc bardzo ciekawej dyskusji i praktycznych wskazówek dotyczących nowych zasad wydatkowania pieniędzy publicznych – dodaje Jarzyński.
Konferencja, podzielona na pięć paneli, odbędzie się 5 kwietnia w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie. Więcej szczegółów, a także formularz zgłoszenia, można znaleźć na stronie internetowej organizatora: http://zamawiajacy.pl.
Patronat prasowy nad konferencją objął DGP.