Do 18 kwietnia 2016 r. Polska powinna bowiem wdrożyć nowe dyrektywy unijne, a właśnie ich implementacja jest głównym celem nowelizacji. Opóźnienia mogą spowodować kłopoty z wykorzystywaniem funduszy europejskich. Choć nie ma szans, by wyrobić się w narzuconym przez dyrektywy terminie, to presja, by nowe przepisy przyjąć tak szybko, jak to możliwe, jest bardzo duża.

W tej sytuacji uczestnicy rynku zamówień publicznych już dzisiaj powinni poznawać nowe regulacje, nawet jeśli wciąż nie wiadomo, jaki dokładnie kształt ostatecznie przyjmą. W tym przypadku trudno bowiem liczyć na dłuższy niż 14 dni okres vacatio legis, a i te dwa tygodnie nie są pewne. Omówieniu zmienionych, a także całkiem nowych regulacji poświęcona będzie Ogólnopolska Konferencja Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Jakie obowiązki przybędą zamawiającym, kiedy będzie można zmienić umowę o zamówienie publiczne, jak formułować nowe warunki udziału w postępowaniu – to tylko niektóre zagadnienia, które zostaną na niej poruszone.

– Organizujemy tę konferencję, by w gronie wybitnych ekspertów omówić planowane zmiany, których zakres jest ogromny. Będzie to największa nowelizacja przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych od momentu jej uchwalenia w 2004 r. – tłumaczy Witold Jarzyński, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”, który organizuje konferencję.

Jak mówi, już dziś konieczna jest dogłębna analiza regulacji, które lada dzień będą wpływały na jakość wydatkowania środków publicznych w naszym kraju.

– Wśród prelegentów będziemy mieli ekspertów reprezentujących różne środowiska, a tym samym i różne punkty widzenia. Zaprosiliśmy przedstawicieli wykonawców, zamawiających, członków Krajowej Izby Odwoławczej oraz prawników. Spodziewamy się więc bardzo ciekawej dyskusji i praktycznych wskazówek dotyczących nowych zasad wydatkowania pieniędzy publicznych – dodaje Jarzyński.

Konferencja, podzielona na pięć paneli, odbędzie się 5 kwietnia w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie. Więcej szczegółów, a także formularz zgłoszenia, można znaleźć na stronie internetowej organizatora: http://zamawiajacy.pl.

Patronat prasowy nad konferencją objął DGP.