Jeden z lokatorów apartamentowca, który – jak twierdzi – jest artystą, okleił z zewnątrz drzwi do swojego lokalu treściami pornograficznymi. Na nasze apele odpowiada, że ma do tego prawo, bo to jego mieszkanie. Czy rzeczywiście – pyta pan Jakub
Gdyby sąsiad pana Jakuba okleił treściami pornograficznymi wnętrze swojego mieszkania, mógłby stwierdzić, że ma do tego prawo. Jednak zewnętrzne drzwi to już klatka schodowa, która jest przestrzenią publiczną.
Polskie prawo co prawda samej pornografii nie zabrania, jednak jej popularyzacji w miejscu publicznym – już tak. Za umieszczanie w nim napisów lub rysunków pornograficznych, a z takimi w tym przypadku możemy mieć do czynienia, grożą: nagana, grzywna do 1500 zł, ograniczenie wolności. Osoba publicznie prezentująca treści pornograficzne w taki sposób, że narzuca ich odbiór tym, którzy tego sobie nie życzą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo jej pozbawienia do roku.
Pozostaje jednak jeszcze pytanie, co to są za treści, gdyż informacja w liście naszego czytelnika jest zbyt ogólnikowa. Gdyby np. sąsiad artysta zamieścił wśród nich sceny (rysunki, fotografie) z udziałem nieletnich albo zwierząt, wtedy groziłoby mu nawet więzienie (2–12 lat). Sąd może orzec konfiskatę wywieszonych przez niego materiałów. W opisanym przypadku mogłyby też zostać naruszone prawa lokatorów, gdyż występuje on w sposób rażący i uporczywy przeciw porządkowi domowemu.
Z drugiej jednak strony, ponieważ sformułowanie „treści pornograficzne” jest bardzo nieprecyzyjne, artysta może się tłumaczyć, że na drzwiach prezentuje sztukę, i powoływać się na inne jej przykłady w przestrzeni publicznej (filmy, wystawy itd.). Niewykluczone, że sprawa znajdzie finał w sądzie i to on rozstrzygnie, czy doszło do złamania prawa.
Podstawa prawna
Art. 202 par. 1, 3 i 5 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zm.). Art. 141 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.). Art. 13 ust. 1 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 150 ze zm.). Art. 23, art. 24 par. 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).