W związku ze środowym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiła oświadczenie.

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 marca 2016 r. w przedmiocie publicznych wypowiedzi odnośnie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r.

Krajowa Rada Sądownictwa z niepokojem odnosi się do medialnych wypowiedzi dotyczących wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r., które kwestionują pozycję Trybunału Konstytucyjnego.

Zasada trójpodziału władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej jest fundamentem demokratycznego państwa prawnego.

Krajowa Rada Sądownictwa apeluje więc o przestrzeganie podstawowych zasad ustrojowych wynikających z Konstytucji.