Przeprowadzenie cyfrowej modernizacji notariatu to wspólny cel Krajowej Rady Notarialnej i Ministerstwa Cyfryzacji. Wczoraj podpisane zostało porozumienie w tej sprawie. Ma ono stanowić początek prac nad wieloma nowymi inicjatywami.
W planach jest m.in. utworzenie Ogólnopolskiego Rejestru Testamentów, w którym zamieszczane mają być wszystkie testamenty notarialne, także te sporządzone przed konsulami poza granicami RP. Dzięki temu spadkobiercy uzyskają szybką informację o ostatniej woli sporządzonej przez testatorów. Rejestr dostępny ma być w każdej kancelarii notarialnej na terenie Polski i stanowić ma uzupełnienie Notarialnego Rejestru Testamentów, który działa już od 5 października 2011 r.
Porozumienie zakłada również stworzenie Ogólnopolskiego Elektronicznego Repozytorium Aktów Notarialnych. Ogromna liczba aktów notarialnych sporządzanych, odczytywanych i podpisywanych w kancelariach notarialnych na terenie całego kraju powoduje coraz większą potrzebę odnoszenia się w ich treści do informacji zawartych w innych aktach. W repozytorium znajdować się mają nie tylko akty notarialne sporządzone po dniu oficjalnego otwarcia tego rejestru, lecz także te znajdujące się już w archiwach kancelarii notarialnych. Dzięki temu u każdego rejenta będzie można uzyskać elektroniczny wypis, odpis i wyciąg danego aktu. Nie będzie więc już konieczna wizyta u tego notariusza, przed którym się go sporządzało. Co więcej, zdobyty w ten sposób wypis ma mieć taką samą moc prawną jak papierowy.
Ułatwienia i usprawnienia mają też dotyczyć wynikających z aktów notarialnych wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego. Krajowa Rada Notarialna i minister cyfryzacji mają współpracować przy opracowaniu propozycji zmian legislacyjnych i organizacyjnych, które umożliwią dokonywanie ich przez notariuszy w imieniu swoich klientów.
Zapowiedziano również powstanie Ogólnopolskiego Rejestru Umów Majątkowych Małżeńskich.