Za zakłamywanie historii Polski nawet 5 lat za kratami. To jedna z propozycji resortu sprawiedliwości na wyplewienie pojęcia „polskie obozy śmierci”.
Przedstawiony wczoraj projekt zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 152 ze zm.) zakłada ściganie osób, które publicznie i wbrew faktom przypisują Rzeczpospolitej Polskiej lub narodowi polskiemu udział, organizowanie lub odpowiedzialność za popełnienie zbrodni przez III Rzeszę Niemiecką. Przestępstwo ścigane ma być z urzędu przez prokuratora instytutu, a wyrok podawany do publicznej wiadomości.
Karze grzywny lub ograniczenia wolności będzie podlegać natomiast ten, kto stwierdzeń takich używać będzie nieumyślnie, ale publicznie.