Standardowa opłata sądowa w sprawach dotyczących czynności bankowych, takich jak np. udzielanie kredytów, wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu, ale nie więcej niż 100 tys. zł. Po wejściu w życie omawianych zmian w przypadku wskazanych grup skarżących nie będzie ona mogła jednak przekroczyć 1 tys. zł. Zdaniem ustawodawcy zmiana jest konieczna, ponieważ konsumenci i rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne to grupy wymagające zwiększonej ochrony oraz ułatwień w sporach z bankami.

Teraz ustawą zajmie się Senat.