Konsumenci oraz rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne w przypadku sporu z bankiem zapłacą niższe koszty sądowe – tak wynika z uchwalonej przez Sejm na ostatnim posiedzeniu nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Standardowa opłata sądowa w sprawach dotyczących czynności bankowych, takich jak np. udzielanie kredytów, wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu, ale nie więcej niż 100 tys. zł. Po wejściu w życie omawianych zmian w przypadku wskazanych grup skarżących nie będzie ona mogła jednak przekroczyć 1 tys. zł. Zdaniem ustawodawcy zmiana jest konieczna, ponieważ konsumenci i rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne to grupy wymagające zwiększonej ochrony oraz ułatwień w sporach z bankami.
Teraz ustawą zajmie się Senat.