Na ostatnim posiedzeniu Sejm uchwalił nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która wprowadza zmiany w art. 1123 k.r.o. Na ich mocy umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej – wbrew woli rodziców – wyłącznie z powodu ubóstwa w rodzinie ma być niedopuszczalne.
Jak podaje resort sprawiedliwości, zgromadzone przez niego statystyki oraz informacje przekazane przez organizacje pozarządowe świadczą o tym, iż w wielu przypadkach złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny były jedyną podstawą sądowych orzeczeń o umieszczeniu małoletniego poza rodziną biologiczną. Ustawa, którą teraz zajmie się izba wyższa parlamentu, stanowi realizację jednej z obietnic złożonych w exposé premier Beaty Szydło.