Komendant Główny Policji odmówił udostępnienia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska wyniku audytu, który miał na celu sprawdzenie prawidłowość stosowania kontroli operacyjnej w związku z wyjaśnianiem tzw. „afery taśmowej”.

W szczególności chodziło o doniesienia na temat Biura Spraw Wewnętrznych i jego ewentualnego zaangażowania w nielegalne inwigilowanie dziennikarzy i prawników po wybuchu afery taśmowej. W efekcie prac audytorów doszło do wszczęcia postępowań dyscyplinarnych w stosunku do 7 policjantów ( kilku nie można już wszcząć z powodu przedawnienia zarzutów).

Sieć poprosiła o podania jakie zarzuty zostały sformułowane we wnioskach o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych i o skany wniosków o wszczęcie tych postępowań (bez danych policjantów). Zażądała także przedstawienia dokumentu pokontrolnego, który miał być efektem audytu.